Amsterdam

Klimaatkieswijzer

Hoe groen zijn de partijen in Amsterdam?

Filter op onderwerp

A
B
PvdD 82%
C
Denk 75%, PvdO 67%, CDA 65%, BIJ1 62%, CU 61%, VVD 51%
D
JA21 44%, SP 39%, Groenlinks 38%, PvdA 37%, D66 35%, FvD 35%, Nida 30%
E
F
Lokaal 1 3%, Piratenpartij 3%, ST3M 3%
BIJ1CDACUD66DenkFvDGLJA21NidaPvdAPvdDPvdOSPVVD
‘Een (on)evenwichtig beeld’ n...
Agenda Autoluw (liever fietse...
Behoud van de Lutkemeerpolder...
Bereikbaarheid van het openba...
Strandeiland (IJburg tweede f...
Vergunningenbeleid Wabo 2019,...
"Luchtvaartbeleid: een nieuwe ...
"Luchtvaartbeleid: een nieuwe ...
"Luchtvaartbeleid: een nieuwe ...
"Luchtvaartbeleid: een nieuwe ...
70% zonnepanelen en enkel wind...
aanpak Coronacrisis (Amsterdam...
aanpak Coronacrisis (uitbreidi...
Aanpakken kansenongelijkheid e...
Aanpassen status zoekgebied zo...
Aanpassing Projectgebonden Her...
aanpassingen van de evenemente...
Aansluiten van Hoge Temperatuu...
Aardgasvrij 2030...
actieplan afbouwen afvalverbra...
Actieplan Geluid 2020-2023 (g...
Actieplan Schone Lucht (Commun...
Actieplan Schone Lucht (Gebrui...
Actieplan Schone Lucht (Geen v...
Actieplan Schone Lucht (Gemeen...
Actieplan Schone Lucht (Inzich...
Actieplan Schone Lucht (Klimaa...
Actieplan Schone Lucht (Maak i...
Actieplan Schone Lucht (Pilot ...
Actieplan Schone Lucht (schrap...
Adviezen bewoners, ondernemers...
afsprakenbrief met de volkstui...
afsprakenbrief met de volkstui...
Afstand van woonboten tot wind...
Afvalscheiding scholen...
afvalverwerking en recycling v...
Afwegingskader Grondwaterneutr...
Afwegingskader Grondwaterneutr...
afwijken van de Hoofdgroenstru...
Agenda Autoluw (30 km is de no...
Agenda Autoluw (bewonersavonde...
Agenda Autoluw (deelmobiliteit...
Agenda Autoluw (extra P+R-moge...
Agenda Autoluw (goedkoper OV v...
Agenda Autoluw (ontsluiting me...
Agenda Autoluw (openbaar vervo...
Agenda Autoluw (second opinion...
Agenda Autoluw (spitsmijden)...
Agenda Autoluw (stimuleringsca...
Agenda Autoluw (transferium A1...
Agenda Autoluw (voorrang parke...
Agenda Autoluw (zona a traffic...
Agenda Taxi 2020-2025 (Verleng...
Ambitiedocument Twiske Waterla...
Ambtswoninggesprek over zonnep...
Amendement inzake geen windtur...
Amendement van de leden Vroege...
Amendement van het lid N.T. Ba...
Amsterdam autoluw (max 30km/h ...
Amsterdam Circulair 2020-2025 ...
Amsterdam Circulair 2020-2025 ...
Amsterdam Circulair 2020-2025 ...
Amsterdam Circulair 2020-2025 ...
Amsterdam Duurzaam Digitaal (s...
Amsterdam in toekomst alleen t...
Amsterdam vrij van fossiele re...
Amsterdams openbaar vervoer vo...
Anticiperen op de hyperloop...
arbeidsomstandigheden van de w...
Beeldkwaliteitsplan Foodcenter...
Behalen referentienorm groen...
Behoud de Ambitie! De hele sta...
Behoud Lutkemeer in Omgevingsv...
Behoud van een deel van de Lut...
Beleid en regels voor verduurz...
beleidsnotitie Samen naar een ...
beleidsnotitie Samen naar een ...
benodigde investering voor de ...
Bescherm de natuur, geen Huizi...
Beschermen natuurwaarden Groen...
Beschermen polders...
bestemmingsplan NDSM-werf West...
Bestrijden van de klimaatcrisi...
Bestrijden van de klimaatcrisi...
Bestrijden van de klimaatcrisi...
betere fietsstraten...
bewonersparticipatie bij de bu...
bindend referendum in stadsdee...
Biopolders...
Bomenboekhouding transparant v...
Bomenboete...
Bos in de Duinen...
Bouwen in parken...
Buiten spelen kinderen...
Burgerforum voor masterplan No...
Burgerparticipatie bevorderen ...
buurtplatformrecht...
CO2 uit de atmosfeer verwijder...
Collectief verduurzamen en ver...
Composteren op de Stopera...
concept Investeringsnota Deelp...
concept Investeringsnota Deelp...
concept kantorenplan 2019- 202...
Concept zienswijze Ambitiedocu...
Concept zienswijze Ambitiedocu...
Concept zienswijze Ambitiedocu...
concept-besluit en het gedeelt...
conceptnota Duurzaam Landschap...
conceptnota Duurzaam Landschap...
conceptvisie Spaarnwoude Park ...
concreter maken van het partic...
Creëer bewustzijn met Amsterda...
De beste raad is een burgerraa...
De effecten van windmolens op ...
De groeiende stad en de schaal...
De ruim duizend verloren bomen...
De Stegen van Amsterdam...
De uitkomsten van raadsadresse...
Deelmobiliteit Kansen voor de ...
Deelmobiliteit Kansen voor de ...
Deelmobiliteit Kansen voor de ...
Deelmobiliteit Kansen voor de ...
Democratische Legitimatie Metr...
Diervriendelijke verlichting...
doelstellingen nieuwe strategi...
Draagvlakonderzoek nieuwe wind...
Drie vliegen in één klap met (...
Duurzaam cremeren...
Een Amsterdamse Bezemwagen...
Een jaarlijkse monitor voor he...
Een zonnige toekomst voor de N...
energie besparen bij datacente...
Energiearmoede in Amsterdam (A...
Energiecoaches opschalen naar ...
energiecoaches proactief inzet...
evaluatie en verbetering parti...
Evaluatie van het Meerjarenpla...
evaluatie van het participatie...
Evenementen (feest lekker, sla...
Evenementen (niet in groen)...
Evenementen waar muziek wordt ...
Evenementenbeleid, bodemonderz...
Evenementenbeleid, bodemonderz...
expertsessies voor bewoners on...
Extra schooltuinen in de buurt...
Faunauittreedplaatsen...
Financiering transitie aardgas...
formuleren autoluwe doelstelli...
Fossielvrije haven...
free floating deelauto's...
Gebruik het woord windturbine ...
gebruik toegepaste audiovisuel...
Geen Amsterdams dak onbenut...
Geen bomenkap voor alternatiev...
Geen duivennetten op balkons...
Geen emissieloos varen voor pa...
geen evenemententerrein op het...
Geen extra parallelle baan voo...
geen extra sportvelden in het ...
Geen extra sportvelden in het ...
Geen fossiele investeringen me...
Geen generatoren in de parken...
Geen groen naar sport...
Géén grootschalige festivals e...
Geen grote evenementen meer to...
geen harde eis duurzaamheid bi...
Geen hogere woonlasten voor la...
Geen kunstgrasvelden in Hoofdg...
Geen parken in de uitverkoop...
Geen projectgebonden herplantf...
Geen scholen in het groen...
Geen schooldependances in fijn...
Geen toename festivals in Flev...
Geen verbinding door tuinparke...
geen verbod op diesel- en benz...
geen verbod op diesel- en benz...
Geen windturbines binnen 600 m...
geluidsoverlast door evenement...
Gewijzigde Amsterdamse zoekgeb...
Gezonde schoolkantines...
Gezonde, duurzame en diervrien...
Gezondheid boven windturbines...
goede afstemming bij plaatsing...
Goede indicatoren beheersnivea...
Green New Deal...
Groen in de Buurt 2020 e.v. (b...
Groen landelijk Noord...
Groene daken en muren...
Groene daken op bushokjes...
groene gebieden toevoegen aan ...
Groenvisie 2020-2050 (eerst lu...
Groenvisie 2020-2050 (Inzicht ...
Groenvisie 2020-2050 (Verticaa...
handhaaf de provinciale 600-me...
Hangende tuinen aan ons vastgo...
helder afwegingskader en gezon...
Hemelwaterverordening (afwijke...
herijking MJP fiets...
Herplant de ruim duizend misse...
Herplanten bomen Amstelkwartie...
Herplantmethodiek bomen...
herstel- en investeringsplan (...
Het dak op...
het ongevraagd advies van stad...
Historische binnenstad aardgas...
Hou de binnenstad schoon...
Hou het schoon! Verhoog onderh...
https://amsterdam.raadsinforma...
https://amsterdam.raadsinforma...
Huisvesting voor vleermuizen...
Impact van datacenters op de d...
Inkoop bij koplopers energiebe...
Inspraakavond geen wassen neus...
Instrument monitor groennorm o...
integraal toepassen Gedragscod...
integrale aanpak De Nieuwe Mee...
Investeringsnota Buiksloterham...
investeringsnota Buiksloterham...
investeringsnota Buiksloterham...
investeringsnota Buiksloterham...
Investeringsnota Sloterdijk 2 ...
inzake de actualiteit corona (...
inzake de reguliere kap van 17...
inzake de toekomst van Schipho...
inzake extra democratische toe...
Inzake het Onderzoek Energiear...
inzake het raadsadres van het ...
inzake reactienota Regionale E...
inzake Wob-verzoeken inzake do...
inzake Wob-verzoeken inzake do...
inzet op schonere zeecruisesch...
inzet van middelen voor delen ...
inzet van middelen voor delen ...
inzet van middelen voor delen ...
inzet van middelen voor delen ...
inzet van middelen voor delen ...
Isoleren is de eerste stap naa...
Jaarverslag 2019 (7 miljoen vr...
kernwaarden `slimme' mobilitei...
keuze voor de locatie voor de ...
Klimaatbestendigheid...
Klimaatfonds ook gebruiken voo...
Klimaatfonds ook voor isolatie...
Klimaatparagraaf...
Klimaatrechtvaardigheid voor w...
krediet voor het project Zonne...
Lage temperatuur warmte...
leefbaarheid en beheer van de ...
lessen mede- eigenaarschap of ...
Lessen uit de Menukaart, ander...
Lint van schooltuinen...
lokale betrokkenheid bij Van d...
Luchtkwaliteit nieuwe dependan...
Luchtvaartbeleid: een nieuwe a...
Luchtvaartbeleid: een nieuwe a...
Lutkemeerpolder onderdeel van ...
Maak belofte aan bewoners over...
Maak een RES plan B met een kl...
Maatregel A3 breng oude ov-rou...
Maatschappelijke baten van gro...
Markten voor lokaal voedsel...
meeprofiteren omwonenden....
Meer auto’s onder de grond en ...
meer gebruiksgroen Buiksloterh...
Meer ruimte voor woningen en g...
meer zon op de haven...
Natuurbescherming versterken...
natuurgrasvelden niet vervange...
Natuurinclusieve velden en spo...
Nee-tenzij-beleid bij bomenkap...
Nieuw Amsterdams Klimaat, Rout...
Nieuw Amsterdams Klimaat, Rout...
Nieuw Amsterdams klimaat, Rout...
Nieuw Amsterdams Klimaat, Rout...
Nieuw Amsterdams Klimaat, Rout...
Nieuw Amsterdams Klimaat, Rout...
Nieuw Amsterdams Klimaat, Rout...
Noorder IJplas...
Nota bodembeheer inclusief de ...
Nota bodembeheer inclusief de ...
Nota van Uitgangspunten De Boe...
Nota van Uitgangspunten De Boe...
Nota Varen Deel 2 (bepalen van...
Nota Varen Deel 2 (zero-emissi...
notitie Betaalbaar, open en du...
olieoverslag in de Amsterdamse...
Omgevingsovereenkomst RES...
Omgevingsvisie Amsterdam 2050:...
Onderdoorgang spoor - vleermui...
Onderzoek de negatieve effecte...
Onderzoek duurzame kernenergie...
Onderzoek klimaatscenario’s IP...
onderzoek naar gevolgen zonnew...
onderzoek ultra fijnstof rondo...
Onderzoeken welke gemeentelijk...
Onjuiste afstanden van windtur...
ontwerp- Omgevingsvisie Amster...
ontwerp- Omgevingsvisie Amster...
ontwerp- Omgevingsvisie Amster...
ontwerp-Omgevingsvisie Amsterd...
ontwikkelen van circulaire act...
Ontwikkelstrategie Landschapsp...
opeenstapeling van geluid en t...
Opheffen klimaatfonds...
oplossingsrichtingen voor het ...
oplossingsrichtingen voor het ...
Opnemen duurzaamheidsindicator...
Opnemen van indicator afvalver...
OV en metrofiets...
OV-investeringen...
participatie De Nieuwe Meervaa...
participatie RES...
Pas op de plaats met de verkoo...
Pilot warmtenet op lage temper...
Pomp de beschermde rugstreeppa...
prestatieafspraken voor de vol...
prestatieafspraken voor de vol...
Prijsdifferentiatie in het ope...
principebesluit tot verkoop AE...
principebesluit tot verkoop AE...
principebesluit tot verkoop AE...
principebesluit tot verkoop AE...
principebesluit tot verkoop AE...
programma bomen (herplant bij ...
Projectgebonden herplantfonds ...
Projectgebonden herplantfonds ...
Raad informeren over mogelijkh...
rapportage stand van zaken van...
Rapporteren over groen en blau...
Reactie op motie 554 accent va...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
reactienota Regionale Energies...
realiseren van meer megawatt...
Regentonnen...
Regie aan de Amsterdammer in t...
Regionale Energie Strategie (R...
Regionale Energie Strategie 1....
Regionale Energie Strategie en...
Regionale Energie Strategie No...
Regionale Energie Strategie No...
Regionale Energie Strategie No...
Regionale Energie Strategie No...
Regionale Energie Strategie No...
Regionale Energie Strategie No...
Regionale Energie Strategie No...
Regionale Energie Strategie No...
Regionale Energie Strategie No...
Regionale Energie Strategie No...
Regionale Energie Strategie No...
Regionale Energie Strategie No...
Regionale Energiestrategie (Am...
Regionale Energiestrategie (Be...
Regionale Energiestrategie (Ge...
Regionale Energiestrategie (Ge...
Regionale Energiestrategie (Gr...
Regionale Energiestrategie (Ke...
Regionale Energiestrategie (Ke...
Regionale Energiestrategie (mi...
Regionale Energiestrategie (mi...
Regionale Energiestrategie Noo...
Regionale Energiestrategie Noo...
reguliere kap van 1796 bomen...
reguliere kap van 1796 bomen (...
Representatieve afspiegeling o...
RES 0.1 (dagrecreatie boven wi...
RES 0.1 (windturbines niet ten...
RES 0.1 (windturbines niet ten...
RES 1.0 (meer zon op dak!)...
RES 1.0 (windturbines niet ten...
RES 1.0 NHZ (Geen windturbines...
RES 1.0 NHZ (Maak afwegingskad...
RES 1.0 NHZ: (Geen windturbine...
RES 1.0 NHZ: (Geen windturbine...
RES 1.0 NHZ; (Adviezen van pro...
RES 1.0: (Diemerpark - Beter ...
RES 1.0: (Gaasperplas - Beter...
RES 1.0: (Gein - Beter ten ha...
RES 1.0: (IJburg Baai - Beter...
RES 1.0: (Ring A10 Noord - Be...
RES 1.0: (Strand/Buiteneiland...
RES 1.0: (Amstelscheg - Beter ...
RES 1.0: (Diemerscheg - Beter ...
RES 1.0: (Havengebied - Beter ...
RES 1.0: (Houd rekening met ve...
RES 1.0: (Knooppunt Holendrech...
RES 1.0: (Minimaal 60 m afstan...
RES 1.0: (Noorder IJplas - Bet...
RES 1.0: (Science Park - Beter...
RES 1.0: (Zeeburgereiland - Be...
RES 1.0: bestuurdersbijeenkoms...
Rigoureus vergroenen particuli...
Roep energiearmoede een halt t...
Routekaart Amsterdam Klimaatne...
Routekaart Amsterdam Klimaatne...
Routekaart Amsterdam Klimaatne...
Routekaart Amsterdam Klimaatne...
Routekaart Amsterdam Klimaatne...
Routekaart Amsterdam Klimaatne...
Routekaart Klimaatneutraal...
Routekaart Klimaatneutraal - b...
Routekaart Klimaatneutraal - i...
Routekaart Klimaatneutraal dra...
Routekaart Klimaatneutraal inb...
Routekaart Klimaatneutraal- la...
Ruimtelijk Toetsingskader Noor...
Ruimtelijk Toetsingskader Noor...
Ruimtelijk Toetsingskader Noor...
Ruimtelijk Toetsingskader Noor...
Ruimtelijk Toetsingskader Noor...
Ruimtelijk Toetsingskader Noor...
Schooltuinen het dak op...
Schrap meteocorrectie...
Second opinion over bomenkap...
Second-opinions bomenkap duize...
Second-opinions bomenkap duize...
Sixhavengebied Hoofdgroenstruc...
Smart Mobility 2019–2025 (Feed...
Smart Mobility Hub (het rekeni...
snelle aanleg gebruiksgroen...
snelle duurzaamheidsmonitor...
Spaarnwoude Park 2040 en de ui...
Stadswarmte: temperatuur, zo l...
Start met tien hangende tuinen...
Status volkstuinen...
Stedenbouwkundig Plan Amstelst...
Stedenbouwkundige Visie en het...
Stedenbouwkundige Visie en het...
Steun voortbestaan volkstuinve...
Steun voortbestaan volkstuinve...
stiltezones in parken...
stimuleer innovatieve oplossin...
stimulering van kleinschalige ...
Stop de radicale ontgroening i...
Stop groei luchthavens...
Stop samenwerking met Shell...
Stoppen met aardgasvrij maken ...
Strategie Klimaatadaptie (maat...
Strategie Klimaatadaptie (onde...
Strategisch Huisvestingsplan S...
Strategische positie van AEB...
Sturen op aantal gereden autok...
Subsidie buurtinitiatief Wilhe...
Subsidieregeling Aardgasvrij m...
Subsidieregeling gebiedsgerich...
Subsidies voor schoon vervoer...
Technische Adviescommissie Hoo...
terugtrekken van het Toetsings...
tijdelijk sportpark ten behoev...
Tijdelijke ophoging bouwdoelst...
Tiny Forests (minibossen) in A...
Toegankelijke energielening...
Toekomstplan Gaasperplas (Geen...
Toekomstplan Gaasperplas (Teru...
Toekomstplan Gaasperplas 2020 ...
Toekomstplan Gaasperplas 2020 ...
Toekomstvisie Drinkwater (verm...
Toename dataverbruik...
Transformeer een van de warmst...
Transitievisie Warmte (‘Geen k...
Transitievisie Warmte (Amsterd...
Transitievisie warmte (Betrek ...
Transitievisie Warmte (bronnen...
Transitievisie Warmte (Busines...
Transitievisie warmte (Energie...
Transitievisie Warmte (Fossiel...
Transitievisie Warmte (Isolati...
Transitievisie warmte (Isolati...
Transitievisie Warmte (Koeltes...
Transitievisie Warmte (Minimaa...
Transitievisie Warmte (Transpa...
Transitievisie Warmte (Verkenn...
Transitievisie Warmte (Voorkeu...
Transitievisie Warmte (warmten...
Transitievisie Warmte (Waterst...
Transitievisie Warmte....
Uitbreiding deelauto’s versnel...
Uitrol project biologisch boer...
Uitstel onderzoeken en pilots ...
uitstootvrij pleziervaart in h...
uitstootvrij watertransport in...
uitstootvrije taxibranche uits...
uitvoeringsprogramma Spaarnwou...
uitwerken van meerdere scenari...
Uitwerking van de bouw van mid...
Uitwerking van de bouw van mid...
Vaststellen van de Hemelwaterv...
Vaststellen van het bestemming...
Vaststelling van de RES 1.0 ui...
Verbeter de toegankelijkheid v...
Verbeteren van de toegankelijk...
Verbinding Haven-Stad van de O...
Verbinding Haven-Stad van de O...
verduurzaam de haven met behou...
Verduurzamen bestaande woninge...
verduurzamen inkoop energie en...
Verduurzamen van Amsterdamse t...
Verduurzaming warmtevoorzienin...
Verduurzaming warmtevoorzienin...
Verduurzaming warmtevoorzienin...
Verduurzaming warmtevoorzienin...
Vergroenen rondom sportvelden...
Vergroenen rondom zorginstelli...
Vergroenen schoolpleinen...
vergroening van Amsterdamse pl...
verkoop AEB-holding (strategie...
Verlengen bezwaarperiode groot...
Verordening Technische Adviesc...
Versnelde uitbreiding elektris...
versnelling van vergroening sc...
Vestigingsbeleid Datacenters g...
Visie Haven (Houtrakpolder bli...
Volg advies van stadsdeelcommi...
volksgezondheid en windmolens...
Voorjaarsnota 2019 (Fietsers u...
Voorjaarsnota 2019 (Groene gol...
Voorjaarsnota 2019 (Waardering...
Voorkeursbesluit Fietsverbindi...
Voorkom geluidsstapeling...
Voorkomen van gezondheidsschad...
voortgangsbrief voedselstrateg...
Voorzorgsprincipe toepassen...
Wacht resultaten af van landel...
Walstroom in Amsterdamse haven...
walstroom voor Amsterdamse hav...
Warmteplan Sluisbuurt 2018...
Warmtevisie business case...
wensen en bedenkingen over de ...
wijzigen van de Algemene Plaat...
Woonboten Baaibuurten Zeeburge...
Zeggenschap over aardgasvrije ...
Zelforganisatie bewoners ontwi...
Zienswijze op het Ontwerp Prog...
zoekgebieden dichtbij woonwijk...
Zoekgebieden voor nieuwe volks...
Zonder stadsdelen geen RES...
zonnepanelen op de Noorder-IJp...
Zoveel mogelijk corporatiewoni...

Heeft u aanvullende informatie of argumenten die helpen deze beoordeling te verbeteren? Laat het ons dan weten.

Lokale berichten